Privacyverklaring

Wij stellen het op prijs dat u vertrouwen in ons stelt en zijn ons hier terdege van bewust.
Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy en de gegevens die u bij ons achterlaat te beschermen. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Take me Home Design, Take me Home Design is niet verantwoordelijk voor het beleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Hieronder staat beschreven welke gegevens wij verzamelen als u gebruikt maakt van onze diensten. Daarnaast kunt u lezen waarom wij deze gegevens verzamelen en wat hier verder mee gebeurd. Alles wordt uiteraard enkel en alleen gedaan om uw gebruikservaring te verbeteren. Wij geven u dus volledige openheid en duidelijkheid over gegevensverzameling en verdere gang van zaken.

Take me Home Design respecteert de privacy van alle gebruikers en zal er alle zorg voor dragen dat de informatie die u bij ons achterlaat vertrouwelijk wordt behandeld. Ook zullen we regelmatig toetsen of er nog aan dit beleid wordt voldaan.

Gebruik van verzamelde gegevens:

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u uw persoonsgegevens te verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens enkel en alleen om de gevraagde dienst uit te kunnen voeren. Deze gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server en zullen niet gecombineerd worden met andere gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u contact met ons opneemt bestaat de kans dat de communicatie bewaard gaat worden, hierbij kan worden gevraagd naar persoonsgegevens, dit om de dienst naar u toe op een juiste manier uit te kunnen voeren. Ook deze gegevens zullen worden opgeslagen op een beveiligde server.

Doeleinden

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt enkel en alleen voor de hier beschreven doeleinden, tenzij er te voren toestemming is verleend.

Derden

Alle informatie die wij verzamelen wordt niet met derden gedeeld. Dit met uitzondering voor webapplicaties die gebruikt worden ten behoeve van het doel van de applicatie. De gegevens zullen nooit verder verspreid worden, enkel kan informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van deze website, veranderingen in deze website zullen ook veranderingen in het beleid met zich meebrengen. Het is dus raadzaam dit beleid regelmatig te raadplegen.

Persoonsgegevens

Wij bieden een ieder de mogelijkheid om verstrekte persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Het wijzigen of verwijderen van gegevens kunt u doen door contact op te nemen met info@takemehomedesign.nl.

Vragen

Heeft u vragen over dit beleid kunt u contact opnemen met

Take me Home Design
Silvoldseweg 18
7061 DP TERBORG

06 – 28983744
info@takemehomedesign.nl

Shopping Cart
0